Kendini tanıyan kişi tüm hayvanları tanır. Çünkü kendi içindeki hayvani vasıflarını tanımıştır. Dışarıdaki hayvanlarda da aslında kendinden bir parça görür.

0 yorum